Algemene Voorwaarden

Op al onze offertes en overeenkomsten zijn van toepassing:

Particulier; Algemene consumentenvoorwaarden voor het Afbouwbedrijf in Nederland, gedeponeerd door NOA bij de Kamer van Koophandel te Utrecht onder nummer 30171023

Zakelijk;  Algemene voorwaarden zakelijk verkeer voor Afbouwbedrijven, gedeponeerd door NOA bij de Kamer van Koophandel te Utrecht onder nummer 30171023.
Deze worden samen met onze offertes verstuurd.

 

privacyverklaring
cookieverklaring